کد مالیاتی کارتخوان چیست؟

در تاریخ 21 مهر ماه 1398 قانون گرفتن کد مالیاتی کارتخوان از سوی دولت به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد تا در هزاره جدید و از سال 1400 نظام مالیاتی ایران شفاف و هوشمندانه آغاز شود. مطابق این قانون همه فروشندگان کالا و صاحبان دستگاه های کارتخوان باید قبل از انجام تراکنش هایی […]